KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Siteye üye olmanız işbu kullanıcı sözleşmesini okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. 

1) Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, münhasıran Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti.’ne ait bulunan www.modadunyasi.com sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti. tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, www.modadunyasi.com sitesi ve bu siteye bağlı tüm alt sayfalar içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti. tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2) İçerik, Güvenlik ve Kullanım Şartları
Siteye üye olmak suretiyle www.modadunyasi.com ve münhasıran Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti. tarafından sunulacak kampanyalar dairesinde mesafeli satım yoluyla alışveriş yapmaya hak kazanacak olan site kullanıcıları aşağıda maddeler halinde sayılan şartları ve bu şartlar dairesinde kendilerine yüklenecek olan yükümlülüklere uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Bu şart ve yükümlülüklere aykırı davranılması halinde Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti.'nin yürürlükteki tüm mevzuattan doğan hakları saklıdır.

3) Site Kullanıcıları'nın Yükümlülükleri
a. Sitede yer alan çalışmaları (tasarım, imge, html kodu, diğer kodlamalar ve metin) ve içeriği, kısmen veya tümüyle kopyalayamaz, farklı amaçlarla kullanamaz, paylaşamaz, çoğaltamaz ve bu eylemlere teşebbüs edemezler.
b. Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti.’nin, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü veya www.modadunyasi.com vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi haklarına tecavüz teşkil edecek hiçbir eylemde bulunamazlar.
c. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürürlükteki mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş uluslararası antlaşmalara aykırı ve / veya uygunsuz (ahlak değerlerine uymayan), yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgileri siteye kaydedemez ve kullanamazlar.
d. Üyeler, Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti. tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları ve www.modadunyasi.com sitesine erişim sağlayan araçlarının (e-posta, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususların sorumluluğunu münhasıran yüklenirler. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara dair sorumluluğu yüklenirler. Üyeler, bir başka kullanıcının e-postasını (elektronik posta adresini), şifresini kullanamaz, www.modadunyasi.com’a bir başkasına ait bilgiler vasıtasıyla erişim sağlayamaz. 

e. Üyeler, www.modadunyasi.com sitesine internet üzerinden erişim sağladıkları takdirde, erişim bilgilerinin ve IP numaralarının Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti. tarafından istatistiki amaçlarla kayıt altına alınabileceğini ve siteye tekrar girişlerini kolaylaştırmak adına www.modadunyasi.com sitesine erişim amacıyla kullandıkları tüm bilgisayarlara "çerez" adı verilen kayıtların yerleştirilebileceğini kabul ederler.
f. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek çalışmalar yapamaz, mevcut yazılımların çalışmasını engelleyecek uygulamaların kullanamaz, site muhteviyatında yer alan bilgileri değiştiremez, kopyalayamaz ve çoğaltamazlar.
g. Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti.'nin gerçekleştireceği her türlü kampanya kapsamında, kampanyalara katılmaya hak kazanan üyelerin, üye bilgilerini kampanya ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti.'den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
h. Sitede kullanılan yazılım ve tasarımın her hakkı Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti.'ye ait olduğunu kabul eder bu yazılım ve tasarımları izinsiz olarak kullanmamayı ve yürürlükteki mevzuata aykırılık teşkil edecek şekilde bu tasarım veya yazılıma yönelik hiçbir tecavüz ya da eylem gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ederler.
i. Kullanıcılar, www.modadunyasi.com internet sitesi Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti.'ne ait/bağlı olmayan başka internet sitelerine bağlantı ve referans içerebileceğini ve işbu sitelerin içeriklerinden Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti.'ni sorumlu tutmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. 
j. Kullanıcılar, her bir kullanıcının bir üründen stoklarda mevcut miktar kadar satın alabileceğini, Stok miktarının belirli aralıklarla Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti. tarafından güncelleneceğinı kabul eder. Stokta ürün olmaması durumda ürün satın alamaması durumunda herhangi bir talep hakkı olmadığını kabul eder.
k. Üyeler, kullanıcı adı olarak elektronik posta adresini girip, şifre oluşturduktan sonra kullanıcı sözleşmesini kabul ettiğini onaylayarak www.modadunyasi.com sitesine giriş yapabilir. 
l. Üyeler, şifre değişikliği, üyelik iptali gibi işlemleri site üzerinden gerçekleştirebilir. Şifre değişikliği ve üyelik iptali işlemlerinin kendi tasarruflarında olması halinde bu eylemlerden dolayı Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti.'yi sorumlu tutamazlar.
m. Üyeler, site üzerinde kendilerine sunulacak olan ürünleri ve hizmet kuponları ya da şifrelerini sitede gösterilen fiyatlar üzerinden satın almak ve bu ürünlerin site tarafından belirlenecek sürede taraflarına gönderilmesini talep etmek hakkını haizdir. Kullanıcıların başta 4077 Sayılı Kanun olmak üzere her nevi yasal hakkı saklıdır. Site kullanıcıları, site üzerinde satın aldıkları ürünleri Mesafeli Satışlara dair kanun hükümleri sınırları çerçevesinde iade veya iptal hakkına haizdir.

4) Modadunyasi.com (Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti.)'nin hak ve yükümlülükleri;
a. Site Kullanıcılarının, yukarıda sayılan yükümlülüklerden bir ya da birden fazlasına aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunduğunun tespiti durumunda Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti. söz konusu kullanıcının site üyeliğini iptal ve kullanıcının siteye erişimine engel olma hakkına sahiptir. 
b. Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti. www.modadunyasi.com sitesi dairesinde sunduğu kampanya bilgilerini, her nevi site içeriğini, kampanya şartlarını ve kampanya süresi ile hizmet satışlarını, bu satışların içeriği ve sürelerini dilediği zaman ve şekilde değiştirme hakkına sahiptir.
c. Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti., kullanıcılarına, yaptıkları ürün ve hizmet alımlarında kullanmak üzere ücretsiz olarak indirim kuponları verebilir. Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti. tarafından münhasıran site kullanıcılarına sunulabilecek bu indirim kuponlarının değeri Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti. tarafından tespit edilir ve bu kuponlar sayesinde yapılacak indirim değeri, kuponun kullanım şekline dair esaslar ve kuponların kullanılabileceği zaman dilimlerini tespit hakkı yalnız Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti.'ye aittir.
d. Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti., üyenin sözleşme konusu ürün ve hizmet sunumlarından, teknik arızalar ve yürürlükteki yasalar ve hukuk doktrini dairesinde mücbir sebep olarak sayılan hallerin meydana geldiği durumlar dışında, yararlandırılacağını, kabul ve taahhüt eder. 
e. Üyenin www.modadunyasi.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlarca talep edilmesi halinde, ilgili üyenin siteye kayıt sırasında www.modadunyasi.com sitesine bildirdiği ya da üyenin kullanmakta olduğu bilgisayar tarafından otomatik olarak bildirilen tüm verileri yasal mercilerle paylaşma hakkını saklı tutar.
f. Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti. taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti. sözleşmede gerçekleştirilecek değişiklikler kullanıcı tarafından onaylanıncaya kadar kullanıcının www.modadunyasi.com  sitesini kullanımına engel olma ve site üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.
g. Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti.'nin herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı saklıdır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul etmiş sayılacaktır. 
h. Üye üyelik işlemlerini tamamladıktan ve/veya sitenin sunacağı kampanyalardan faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümleri ile birlikte sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul etmiş olacaktır.
i. Üye/üyeler, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti.'nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Interaksiyon Bilişim Yazılım Ltd. Şti., üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.

5) FESİH
Sözleşme, üyeliğin kullanıcı ya da site yönetimi tarafından sona erdirilmesi (iptal edilmesi) ile birlikte herhangi bir uyarıya gerek kalmadan hükümsüz sayılacaktır.

6) YETKİ
Sözleşmenin uygulanması ile ilgili doğabilecek bütün anlaşmazlıklar İstanbul Mahkemeleri'nde görülecektir.